Navigation
Reglement
REGLEMENT
v/leje af
Strands forsamlingshus

 • Ved leje, aftales møde til gennemgang af Huset, samt overdragelse af nøgle
 • Ved leje, aflæses elmåler før ibrugtagning, samt ved afslutning af lejemål
 • Efter overdragelsen, er Huset lejers ansvar. Lejer er ansvarlig for alt inventar i Huset i lejeperioden
 • Skår fra ituslået porcelæn/glas samt evt. ødelagt inventar, opbevares til lejemålets afslutning og afregnes efter følgende takster
  • Div. tallerkener kr. 50,00
  • Kop/underkop. kr. 25,00
  • Div. glas. kr. 5,00
  • Borde/stole erstattes med nyt
  • Duge erstattes med nye

 • Affald, bedes samlet i sække og afleveres i containeren, bag Huset
 • Dåser, samles i særskilte sække og afleveres i stativet, til dåser, bag Huset
 • Vasketøj, samles i sække og afleveret til udlejer, ved afslutning af lejemål
 • Huset afleveres i samme stand som ved modtagelse
 • Køkkenet afleveres med rengjort komfur/køleskab og kaffemaskiner
 • Huset afleveres med lukkede vinduer, slukket lys og varme samt låste døre
 • Ved aflevering af Huset aftales tidspunkt med udlejer
Bestyrelsen
Sponsorer